niedziela, 4 lutego 2018

CZAS NA STAŻINAUGURACJA PROGRAMU DOTYCZĄCEGO REALIZACJI SPOŁECZNEJ W DZIEDZINIE NAUKI RZEMIOSŁA TRADYCYJNEGO.

Wizytujący:

 - Jurek Fiedoruk z Pracowni Lipowa w Mącze k. Ełku www.lipowa.tk, członek Związku Ceramików Polskich, autor projektu PRACOWNIA LIPOWA – ZRÓWNOWAŻONY MODEL
EDUKACJI PRAKTYCZNEJ W RZEMIOŚLE NA PRZYKŁADZIE PRACOWNI CERAMICZNEJ.
- Darek Osiński, doradca merytoryczny, prezes Związku Ceramików Polskich www.zcp.net.pl

Projekt Czas na staż – grant dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy (inkubator innowacji społecznych) prowadzony jest na podstawie umowy z Ministerstwem Rozwoju, w ramach POWER, realizowany przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr, w partnerstwie z Narodowym Forum Doradztwa Kariery, Związkiem Rzemiosła Polskiego i Fundacją Gospodarczą z Gdyni.

Wizytowane pracownie:

- Wytwórnia Ceramiki Gandas, Mariampol, Litwa, www.gandas.net
- Pracownia Ceramiki Ogniem Malowana, Giżycko, www.ogniemmalowana.pl
Manufaktura Pałac Nakomiady, www.nakomiady.pl
- Wytwórnia Ceramiki Vaisnori, Wajsznory k. Kętrzyna, www.kowszuk.pl
- Garncarnia, Kamionek Wielki k. Węgorzewa, www.garncarnia.art.pl


Trasa Mącze, Mariampol (Litwa), Giżycko, Nakomiady, Kętrzyn, Kamionek Wielki, Mącze.LitwaManufaktura Gandas Ceramika, Mariampol, Litwa. www.gandas.net


Poranny spacer po Mariampolu.
Powrót do kraju. Giżycko.


Pracownia Ceramiki Ogniem Malowana, Giżycko, www.ogniemmalowana.pl

Ryn, spacer wokół jeziora.Zamek w Rynie.


Pałac Nakomiady 


       Manufaktura Pałac Nakomiady, www.nakomiady.pl


Manufaktura Pałac Nakomiadywww.nakomiady.pl


Manufaktura Pałac Nakomiadywww.nakomiady.pl


Manufaktura Pałac Nakomiadywww.nakomiady.pl


Manufaktura Pałac Nakomiadywww.nakomiady.pl


Manufaktura Pałac Nakomiadywww.nakomiady.pl


Manufaktura Pałac Nakomiadywww.nakomiady.pl


Manufaktura Pałac Nakomiadywww.nakomiady.pl


Dziedziniec zamku w Ketrzynie, http://www.muzeum.ketrzyn.pl/zamek


Dziedziniec zamku w Ketrzynie, http://www.muzeum.ketrzyn.pl/zamek


Kętrzyn.


Kętrzyn kościół.


Ceramika VAISNORI, Wajsznory k. Kętrzyna, www.vaisnori.com


Ceramika VAISNORI, Wajsznory k. Kętrzyna, www.vaisnori.com


Ceramika VAISNORI, Wajsznory k. Kętrzyna, www.vaisnori.com


Ceramika VAISNORI, Wajsznory k. Kętrzyna, www.vaisnori.com


Ceramika VAISNORI, Wajsznory k. Kętrzyna, www.vaisnori.com


Ceramika VAISNORI, Wajsznory k. Kętrzyna, www.vaisnori.com


Ceramika VAISNORI, Wajsznory k. Kętrzyna, www.vaisnori.com


Ceramika VAISNORI, Wajsznory k. Kętrzyna, www.vaisnori.com


Ceramika VAISNORI, Wajsznory k. Kętrzyna, www.vaisnori.com


Ceramika VAISNORI, Wajsznory k. Kętrzyna, www.vaisnori.com


Ceramika VAISNORI, Wajsznory k. Kętrzyna, www.vaisnori.com


Wiatrak na sprzedaż w Wajsznorach


     Garncarnia, Kamionek Wielki k. Węgorzewa, www.garncarnia.art.pl


Garncarnia, Kamionek Wielki k. Węgorzewa, www.garncarnia.art.pl


Garncarnia, Kamionek Wielki k. Węgorzewa, www.garncarnia.art.pl


Garncarnia, Kamionek Wielki k. Węgorzewa, www.garncarnia.art.pl


Garncarnia, Kamionek Wielki k. Węgorzewa, www.garncarnia.art.pl


Garncarnia, Kamionek Wielki k. Węgorzewa, www.garncarnia.art.pl


Garncarnia, Kamionek Wielki k. Węgorzewa, www.garncarnia.art.pl


Garncarnia, Kamionek Wielki k. Węgorzewa, www.garncarnia.art.pl


Garncarnia, Kamionek Wielki k. Węgorzewa, www.garncarnia.art.pl


Garncarnia, Kamionek Wielki k. Węgorzewa, www.garncarnia.art.pl


Garncarnia, Kamionek Wielki k. Węgorzewa, www.garncarnia.art.pl


Garncarnia, Kamionek Wielki k. Węgorzewa, www.garncarnia.art.plGarncarnia, Kamionek Wielki k. Węgorzewa, www.garncarnia.art.pl
Piec na drewno.Garncarnia, Kamionek Wielki k. Węgorzewa, www.garncarnia.art.pl
Piec na drewno.Garncarnia, Kamionek Wielki k. Węgorzewa, www.garncarnia.art.pl
Piec na drewno.


Uczestnicy ceramicznej wyprawy po Litwie i Polsce. 
Od prawej: Jurek Fiedoruk www.lipowa.tk

____________________________

JEDNODNIOWE WARSZTATY DLA MISTRZÓW CERAMIKI
W PRACOWNI LIPOWA (MĄCZE K. EŁKU)
25 LUTEGO 2018
1 komentarz: