środa, 6 września 2017

13. EDYCJA WARSZTATÓW ARCHEOLOGII DOŚWIADCZALNEJ W GRODZISKU ŻMIJOWISKA

28 sierpnia – 3 września 2017

W PROGRAMIE:
- wytwarzanie szkła metodami z XII wieku
- garncarstwo wczesnośredniowieczne IX – X wiek
- garncarstwo wczesnośredniowieczne – wytwarzanie i szkliwienie naczyń
- spacery botaniczne – rozpoznawanie roślin jadalnych dziko rosnących
- szycie kory brzozowej za pomocą szydła kościanego i łyka roślinnego
- sycenie miodu pitnego
- magazynowanie surowców jadalnych metodami wczesnośredniowiecznymi
- nodia - syberyjskie ognisko łowieckie długopalące
- ceramika średniowieczna – techniki wytwarzania naczyń kulistodennych i prażnic
- budowa wieloosobowego świdra ogniowego do rytualnego niecenia ognia