czwartek, 1 marca 2018

CZAS NA STAŻ 2


Do przyszłych stażystów, nauczycieli, wychowawców, wykładowców...Z tej strony Jurek Fiedoruk, Pracownia Lipowa oraz Darek Osiński, Związek Ceramików Polskich.
Z finansowym wsparciem BFKK i Ministerstwa Rozwoju mam przyjemność zaprosić do odbycia krótkich (80 godzinnych) testowych staży w pracowniach ceramicznych.
Będziemy wspólnie testować dwa rodzaje stażu – mobilny i stacjonarny.

Pierwszy staż, mobilny, odbędzie się w pięciu różnych pracowniach (po dwie na jednego stażystę) – 
Gandas (Litwa)
Pracownia Garncarska Mirosława Piechowskiego
Mnufaktura Nakomiady
Garncarnia
Ogniem Malowana

A tu obejrzyjcie koniecznie fotoreportaż z naszych wizyt w tych pracowniach

Drugi staż, stacjonarny, odbędzie się  w mojej pracowni (www.LIPOWA.tk).
Pokrywamy koszta dojazdu, noclegów i wyżywienia. Będzie też marchewka na kijku, czyli kieszonkowe (nawet pokaźne...) dla każdego stażysty, ale to na końcu, nie chcemy żeby to był motyw przewodni, który pokierowałby do odbycia staży.

Projekt ma na celu stworzenie modelu stażowego, który mógłby być finansowany przez Państwo Polskie. Byłoby to doskonałe uzupełnienie nauki rzemiosła nie tylko ceramicznego.
Staże muszą się odbyć do połowy czerwca tego roku.
Także w czerwcu spotkamy się sporą grupą – mistrzowie i uczniowie. Będziemy rozmawiać o formie staży i podsumowywać projekt. Wspólnymi siłami zbudujemy piec do wypalania ceramiki kamionkowej opalany drewnem.

Czekam na CV osób chętnych do odbycia staży (niekoniecznie pełne, chodzi przede wszystkim o to co w życiu stworzyliście, zbudowaliście co lubicie) i krótki opis doświadczenia w ceramice (nie jest wymagane!), a przynajmniej to co najbardziej Was w niej interesuje i dlaczego w ogóle ceramika.
A tu obejrzyjcie koniecznie fotoreportaż z naszych wizyt w tych pracowniach

Z glinianym pozdrowieniem
Jurek Fiedoruk
PS Strona macierzystego projektu to

w razie pytań proszę dzwonić 694 935 558

niedziela, 4 lutego 2018

CZAS NA STAŻINAUGURACJA PROGRAMU DOTYCZĄCEGO REALIZACJI SPOŁECZNEJ W DZIEDZINIE NAUKI RZEMIOSŁA TRADYCYJNEGO.

Wizytujący:

 - Jurek Fiedoruk z Pracowni Lipowa w Mącze k. Ełku www.lipowa.tk, członek Związku Ceramików Polskich, autor projektu PRACOWNIA LIPOWA – ZRÓWNOWAŻONY MODEL
EDUKACJI PRAKTYCZNEJ W RZEMIOŚLE NA PRZYKŁADZIE PRACOWNI CERAMICZNEJ.
- Darek Osiński, doradca merytoryczny, prezes Związku Ceramików Polskich www.zcp.net.pl

Projekt Czas na staż – grant dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy (inkubator innowacji społecznych) prowadzony jest na podstawie umowy z Ministerstwem Rozwoju, w ramach POWER, realizowany przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr, w partnerstwie z Narodowym Forum Doradztwa Kariery, Związkiem Rzemiosła Polskiego i Fundacją Gospodarczą z Gdyni.

Wizytowane pracownie:

- Wytwórnia Ceramiki Gandas, Mariampol, Litwa, www.gandas.net
- Pracownia Ceramiki Ogniem Malowana, Giżycko, www.ogniemmalowana.pl
Manufaktura Pałac Nakomiady, www.nakomiady.pl
- Wytwórnia Ceramiki Vaisnori, Wajsznory k. Kętrzyna, www.kowszuk.pl
- Garncarnia, Kamionek Wielki k. Węgorzewa, www.garncarnia.art.pl


Trasa Mącze, Mariampol (Litwa), Giżycko, Nakomiady, Kętrzyn, Kamionek Wielki, Mącze.LitwaManufaktura Gandas Ceramika, Mariampol, Litwa. www.gandas.net


Poranny spacer po Mariampolu.
Powrót do kraju. Giżycko.


Pracownia Ceramiki Ogniem Malowana, Giżycko, www.ogniemmalowana.pl

Ryn, spacer wokół jeziora.Zamek w Rynie.


Pałac Nakomiady 


       Manufaktura Pałac Nakomiady, www.nakomiady.pl


Manufaktura Pałac Nakomiadywww.nakomiady.pl


Manufaktura Pałac Nakomiadywww.nakomiady.pl


Manufaktura Pałac Nakomiadywww.nakomiady.pl


Manufaktura Pałac Nakomiadywww.nakomiady.pl


Manufaktura Pałac Nakomiadywww.nakomiady.pl


Manufaktura Pałac Nakomiadywww.nakomiady.pl


Manufaktura Pałac Nakomiadywww.nakomiady.pl


Dziedziniec zamku w Ketrzynie, http://www.muzeum.ketrzyn.pl/zamek


Dziedziniec zamku w Ketrzynie, http://www.muzeum.ketrzyn.pl/zamek


Kętrzyn.


Kętrzyn kościół.


Ceramika VAISNORI, Wajsznory k. Kętrzyna, www.vaisnori.com


Ceramika VAISNORI, Wajsznory k. Kętrzyna, www.vaisnori.com


Ceramika VAISNORI, Wajsznory k. Kętrzyna, www.vaisnori.com


Ceramika VAISNORI, Wajsznory k. Kętrzyna, www.vaisnori.com


Ceramika VAISNORI, Wajsznory k. Kętrzyna, www.vaisnori.com


Ceramika VAISNORI, Wajsznory k. Kętrzyna, www.vaisnori.com


Ceramika VAISNORI, Wajsznory k. Kętrzyna, www.vaisnori.com


Ceramika VAISNORI, Wajsznory k. Kętrzyna, www.vaisnori.com


Ceramika VAISNORI, Wajsznory k. Kętrzyna, www.vaisnori.com


Ceramika VAISNORI, Wajsznory k. Kętrzyna, www.vaisnori.com


Ceramika VAISNORI, Wajsznory k. Kętrzyna, www.vaisnori.com


Wiatrak na sprzedaż w Wajsznorach


     Garncarnia, Kamionek Wielki k. Węgorzewa, www.garncarnia.art.pl


Garncarnia, Kamionek Wielki k. Węgorzewa, www.garncarnia.art.pl


Garncarnia, Kamionek Wielki k. Węgorzewa, www.garncarnia.art.pl


Garncarnia, Kamionek Wielki k. Węgorzewa, www.garncarnia.art.pl


Garncarnia, Kamionek Wielki k. Węgorzewa, www.garncarnia.art.pl


Garncarnia, Kamionek Wielki k. Węgorzewa, www.garncarnia.art.pl


Garncarnia, Kamionek Wielki k. Węgorzewa, www.garncarnia.art.pl


Garncarnia, Kamionek Wielki k. Węgorzewa, www.garncarnia.art.pl


Garncarnia, Kamionek Wielki k. Węgorzewa, www.garncarnia.art.pl


Garncarnia, Kamionek Wielki k. Węgorzewa, www.garncarnia.art.pl


Garncarnia, Kamionek Wielki k. Węgorzewa, www.garncarnia.art.pl


Garncarnia, Kamionek Wielki k. Węgorzewa, www.garncarnia.art.plGarncarnia, Kamionek Wielki k. Węgorzewa, www.garncarnia.art.pl
Piec na drewno.Garncarnia, Kamionek Wielki k. Węgorzewa, www.garncarnia.art.pl
Piec na drewno.Garncarnia, Kamionek Wielki k. Węgorzewa, www.garncarnia.art.pl
Piec na drewno.


Uczestnicy ceramicznej wyprawy po Litwie i Polsce. 
Od prawej: Jurek Fiedoruk www.lipowa.tk

____________________________

JEDNODNIOWE WARSZTATY DLA MISTRZÓW CERAMIKI
W PRACOWNI LIPOWA (MĄCZE K. EŁKU)
25 LUTEGO 2018